heb ik u helpen?

Legal

Wettelijke kennisgeving

Juridische kennisgeving en gegevensbescherming

Identificerende gegevens:
In overeenstemming met de plicht van informatie vervat in artikel 10 van de wet 34/2002, van 11 juli, Diensten Informatiemaatschappij en Elektronische handel, dan weerspiegelen de volgende gegevens: de eigenaar van het webdomein is SIMPLEWAKESHOP SLU (hierna SIMPLEWAKESHOP), woonachtig voor deze doeleinden in Calle Santa Magdalena nummer 11 Bajos Local, met C. I.F.: B66894031 ingeschreven in het Mercantile Register van Barcelona in volume 45651, folio 126, pagina B-494653, 1e opschrift.  Contact e-mail: info@simplewake.net.

Wetgeving:
 
In het algemeen is de relatie tussen SIMPLEWAKESHOP met de Gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

Gebruik en toegang door Gebruikers:

De Gebruiker wordt geïnformeerd, en aanvaardt, dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een zakelijke relatie met SIMPLEWAKESHOP impliceert.

Intellectuele en industriële eigendom:

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de webpagina's, grafisch ontwerp en codes zijn eigendom van SIMPLEWAKESHOP en daarom is de reproductie, distributie, openbare mededeling, transformatie of elke andere activiteit die kan worden gedaan met de inhoud van hun webpagina's of zelfs het citeren van de bronnen, zonder schriftelijke toestemming van SIMPLEWAKESHOP is verboden.

Webinhoud en links (koppelingen):

SIMPLEWAKESHOP behoudt zich het recht voor om informatie op haar webpagina's bij te werken, te wijzigen of te verwijderen kan zelfs de toegang tot dergelijke informatie voor bepaalde gebruikers beperken of ontzeggen.

SIMPLEWAKESHOP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie op websites van derden die toegankelijk zijn via "links" of koppelingen vanaf een website die eigendom is van SIMPLEWAKESHOP. De aanwezigheid van "links" of koppelingen op de webpagina's van SIMPLEWAKESHOP is alleen voor informatieve doeleinden en op geen enkele wijze een suggestie, uitnodiging of aanbeveling over hen.

Gegevensbescherming:

In het kader van de bepalingen van de wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens informeert SIMPLEWAKESHOP de Gebruiker over het bestaan van geautomatiseerde bestanden van persoonsgegevens genaamd COMMERCIËLE PROMOTIE en KLANTEN waarin gegevens die ons via het web bereiken, geregistreerd in het R.G.P.D. kunnen worden opgenomen. (Algemeen Register voor Gegevensbescherming), en waarvan de belangrijkste doeleinden zijn het uitvoeren van commerciële acties waarbij producten en diensten worden aangeboden en informatie wordt verzonden op het gebied van de activiteiten van het bedrijf, controle, beheer, onderhoud en facturering van klanten en deelname aan de verschillende selectieprocessen die respectievelijk door SIMPLEWAKESHOP worden uitgevoerd.

Versturen en registreren van persoonlijke gegevens:

Het verzenden van persoonsgegevens is verplicht om contact op te nemen en informatie te ontvangen over de door SIMPLEWAKESHOP geleverde diensten.  Ook het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet aanvaarden van dit gegevensbeschermingsbeleid betekent de onmogelijkheid om in te schrijven, te registreren of informatie te ontvangen van dergelijke diensten.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens verkregen als gevolg van het verzenden van persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van SIMPLEWAKESHOP, na de uitvoering van alle veiligheidsmaatregelen die zijn vastgesteld in het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, ter goedkeuring van de verordening van de ontwikkeling van de wet op de gegevensbescherming.

Juistheid en waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens:
 
De Gebruiker die de informatie naar SIMPLEWAKESHOP verstuurt, is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de opgenomen gegevens, waarbij SIMPLEWAKESHOP wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in dit verband.
De gebruiker garandeert en beantwoordt in elk geval de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbindt zich ertoe deze actueel te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en juiste informatie te verstrekken in het formulier om e-mail aanvraag of bestelling te sturen.
SIMPLEWAKESHOP is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die niet van haar eigen uitwerking en waarvan een andere bron wordt aangegeven, zodat zij geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dergelijke informatie op zich nemen.
SIMPLEWAKESHOP is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor verlies of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, gebreken of omissies in de door SIMPLEWAKESHOP verstrekte informatie, mits afkomstig van bronnen buiten SIMPLEWAKESHOP.

Doorgifte van gegevens aan derden: SIMPLEWAKESHOP zal geen persoonsgegevens aan derden overdragen. Echter, in het geval van overdracht aan een derde partij zou er een voorafgaande informatie te vragen om de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Behalve voor de handeling van de aankoop die de toestemming voor het gebruik, de behandeling en de overdracht van gegevens aan alle entiteiten die betrokken zijn bij de levering van de dienst zou impliceren.

Uitoefening van het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet:

Om uw rechten van verzet, toegang, rectificatie en annulering van uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u:

- Ons bellen op +34 675 760 344.
- Ons een e-mail schrijven naar info@simplewake.net.
- Schrijf ons op het volgende adres:

Simplewakeshop, SLU
Santa Magdalena, 11 Bajos Local
08340 Vilassar de Mar
Barcelona - Spanje

Menu

Instellingen

Maak een gratis account aan om geliefde items te bewaren.

Inloggen

Maak een gratis account aan om verlanglijstjes te gebruiken.

Inloggen